thy uçak biletiTÜRK HAVA YOLLARI anadolu jet uçak biletiANADOLU JET sunexpress uçak biletiSUN EXPRESS atlasjet ucak biletiATLAS JET Otobus BiletiOtobus Bileti

HİZMET ŞARTLAR

BingoBilet Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken?Sözleşme?) kabul etmesi koşuluyla""Kullanıcı?ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi?ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi?ni kullanmama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, gerek kendi BinboBilet Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesi'nin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesi'ne erişim için ve Web Sitesi'ni kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal BingoBilet?e bildireceğini, şahsi bilgilerinin BingoBilet tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve web sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. BingoBilet, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. bu Sözleşme?nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca BingoBilet?e ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi?ne ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Web Sitesi, yalnızca ve münhasıran Kullanıcı'nın kişisel kullanımı içindir.

Kullanıcı, bu Web Sitesi aracılığı ile satın aldığı ürünler ya da hizmetleri üçüncü taraflara satamaz.

Kullanıcı bu Web Sitesi?nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir:

(i)Bu Web Sitesi?nin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması;

(ii) Yazılı olarak BingoBilet?in önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi?nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;

(iii)Bu Web Sitesi?nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi?ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;

(iv)Takdir hakkı BingoBilet?e ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;

(v)BingoBilet tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi?nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;

(vi)BingoBilet tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi?nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;

(vii)Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, BingoBilet tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.

(viii)Kullanıcının Web Sitesi?nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.

WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜNLER VE HİZMETLER SATIN ALINMASI

BingoBilet Web Sitesi, Kullanıcı'ya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kisiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçiler'den satın alabilir.

Kullanıcı'nın, seçtiği bir Tedarikçi'nin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptigi rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçi'nin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcı'ya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçi'nin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.

Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisi'nin sorumluluğundadır.

Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. BingoBilet, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

Kullanıcı, BingoBilet Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. BingoBilet, Kullanıcı'nın siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcı'nın telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından BingoBilet Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcının BingoBilet web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve on-line bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan BingoBilet sorumlu değildir.

Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz

Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında BingoBilet tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.

Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI POLİTİKASI

Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur.

BingoBilet, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcı'nın ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.

Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcılar'ın zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar.

BingoBilet'e kayıt olmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir.

BingoBilet, Kullanıcı'nın kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. BingoBilet, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesi'nden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcı'nın kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez.

BingoBilet Web Sitesi, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. BingoBilet web sitesi dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir. Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı BingoBilet web sitesine tekrar girişlere Kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapilandirmasini degistirmek cogu kez mümkündur. Kullanıcı çerezleri almamayi tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alinmasi da dahil olmak üzere, Web Sitesin'deki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir.

BingoBilet Web Sitesi'nin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) BingoBilet'in münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. BingoBilet Web Sitesi'nde kullanılan yazılım ile Tedarikçi'lerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

Bu Web Sitesi'ndeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, BingoBilet Web Sitesi'nde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında BingoBilet ve/veya Tedarikçileri'nin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, BingoBilet tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle BingoBilet aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, BingoBilet, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır.

Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, BingoBilet?in sistemlerini ve müşterilerini korumak veya BingoBilet?in işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, BingoBilet, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. BingoBilet'ın söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, BingoBilet'in Gizlilik Politikası?nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Kullanıcılar, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi?nin kullanımına ilişkin tüm haklarını BingoBilet?e mahfuz ederek, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler.

BingoBilet herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk kabul etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.